Aarhus Dyrehospitals øjenafdeling

Kronisk betændelse i hornhinden
Pannus

Pannus er en fremadskridende sygdom, der hyppigst rammer Schæferhunde og beslægtede racer.


Kronisk betændelse i hornhinden, hvor Pannus dækker næsten halvdelen af hornhinden. Samtidig er blinkhinden angrebet med hævelse og manglende pigmentering af kanten af blinkhinden (Plasmoma).

Årsag

 • Nyere undersøgelser tyder på, at sygdommen kan skyldes et svigt i patientens eget immunforsvar, selvom et endeligt bevis endnu ikke foreligger.
 • Pannus ser ud til at optræde hyppigere i visse slægtslinier, hvorfor den måske er arveligt betinget. Der foreligger imidlertid ikke et bevis for denne teori.
 • Pannus forekommer over hele verden, og i lande med højtliggende områder og mange timer med solskin og hermed høj ultraviolet stråling forekommer sygdommen hyppigere og er vanskeligere at behandle.


Kronisk betændelse i hornhinden, hvor Pannus dækker to tredjedele af hornhinden.

Symptomer

 • Pannus angriber altid begge øjne og starter i den udvendige side af hornhinden.
 • De første sygdomstegn er, at hornhinden her bliver grålig eller rødlig uklar, og den glatte overflade bliver ujævn.
 • Samtidig optræder blodårer i det område af hornhinden, der er angrebet.
 • Hvis sygdommen får lov at udvikle sig, bliver hele hornhinden efterhånden uigennemsigtig, og hunden begynder at se dårligt og bliver til sidst blind.
 • Pannus kan også angribe blinkhinden (det tredje øjenlåg), hvor der ses små røde hævelser på forsiden tæt ved kanten af blinkhinden. 
  Denne form kaldes Plasmoma.
  Efterhånden tiltager hævelserne i størrelse og antal og omfatter hele blinkhindens
  forside, der bliver stærkt rødfarvet og hævet.
  Blinkhindens kant, der normalt er mørk, bliver grålig og hvid.

Behandling


En Schæferhund med et tidligt tilfælde af Pannus og Plasmoma. 
Blinkhinden er hævet og træder frem foran øjet.
Det brunsorte pigment i kanten af blinkhinden er forsvundet i et stort område, så kanten her fremtræder hvidlig.
I venstre side af hornhinden ses et rødgult væv, der gradvist vokser ind over hornhinden


Samme Schæferhund som på billedet til venstre.
10 dage efter, at behandling er startet.
Blinkhinden er ikke længere hævet og ligger nu på plads i øjenkrogen.
Pigmentering af blinkhindens kant er endnu ikke vendt tilbage.
De sygelige forandringer i hornhinden er næsten forsvundet.

 • Den rigtige behandling betyder, at de fleste af de sygelige forandringer i hornhinden kan fjernes, men en livslang behandling er nødvendig for at holde sygdommen under kontrol og bevare synet.
  Ophører behandlingen vender sygdommen hurtigt tilbage.
 • Den indledende behandling er i de første uger ofte en hyppig drypning af øjnene.
  Efter at sygdommen er bragt under kontrol, kræver de fleste tilfælde kun en behandling med drypning af øjnene 2 gange daglig.
 • Ved meget fremskredne og svære tilfælde af Pannus, hvor en stor del af hornhinden er blevet uklar, kan som indledende behandling foretages en operation, og herefter følger en livslang medicinsk behandling af øjnene.
 • Ved at holde hunden indendøre i stærkt solskin kan påvirkning af den ultraviolette stråling undgås.
 • Ønsker du vejledning om en øjensygdom kan du kontakte øjendyrlægen på Tlf. 86 28 27 88 eller udfyld her