Aarhus Dyrehospitals øjenafdeling

Hvad kan min hund eller kat se ?

Ser hunde og katte farver ? 

Nethinden (Retina) er det inderste lag i øjet med synsceller, hvor fotoreceptorerne, stavceller og tapceller modtager impulser af lys og farver.
Via synsnerven sendes der elektriske signaler til hjernen, hvor disse omdannes i billeder.

Stavceller og tapceller i nethinden har følgende funktion:

 • Stavceller har betydning for at se bevægelser og fungerer bedst ved lav belysning. Alle pattedyr, inklusiv mennesket, har flere stave end tappe.
 • Tapceller har betydning for synet ved dagslys og kan registrere forskellige farver og mennesket har tre typer af tapceller.
 • Hunde har kun to typer af tapceller. Øjensynligt har hunden et syn, der svarer til et menneske, der er farveblind og ikke kan skelne mellem rødt og grønt.
 • Katte har som mennesket tre typer at tapceller, men har ikke det samme farvesyn som vi. De ser omverdenen i mere pastelagtige farver.
 • Hunde og katte ser ud til at opfatte blåt og gult bedst, men opfatter grønt og rødt mindre godt.
 • Hvad vi mennesker opfatter som rødt, er mørkt for hunden og katten, og grønt opfattes næsten som hvidt eller som en grålig skygge. Katten ser en grøn græsplæne som en hvid plæne, og en grøn rosenbusk som en hvid busk med mørke blomster.


Øjets baggrund
N: Mørkt tapet - L: Lysende Tapet - P: Synsnervens indmunding i nethinden (Papillen) - A og V: Blodårerne forgrener sig ud i nethinden - C: Centralt område i nethinden.

Synets Skarphed

Normal voksen hund.
Billedet viser øjets baggrund med nethindens lysende og mørke tapet. Synsnervens indmunding i nethinden (Papillen) og blodårerne, der udgår her fra.

Normal voksen kat.
Billedet viser øjets baggrund med nethindens lysende og mørke tapet. Synsnervens indmunding i nethinden og blodårerne, der udgår her fra.

 • Synsskarpheden er evnen til at se detaljerne i det enkelte objekt uden et sløret billede.
 • Synsskarpheden måles i en såkaldt opløsningsevne, hvilket betyder, hvor mange linier individet kan adskille i et billede.
 • Hvor mennesket kan se 30 linier i et billede, ser hunde kun 12 og katte 6.
 • Synsskarpheden er derfor mindre hos hund og kat.
 • Det er vanskeligt at måle synsskarpheden nøjagtigt hos hunde og katte.

Figuren viser forskellen på synsskarpheden hos et menneske og en hund.
Et menneske kan se betydelig flere linier i den samme tegning end hunden, for hvem den øverste tegning er grålig og uden adskilte linier.

Lys Følsomhed

 • Hundens og kattens syn er indrettet til at fungere optimalt ved svag belysning.
 • Hunden og katten har en stor hornhinde og pupiller, der samler mere lys i en svag belysning.
 • Hunden og katten har også, i modsætning til mennesket, et lysende tapet (tapetum lucidum) i deres nethinde, som reflekterer lyset tilbage. På den måde opfanges lyset to gange.
 • Kattens lysende tapet reflekterer 130 gange mere lys end det menneskelige øje.
 • Derfor ser vi om natten, at hundens og kattens øje ved belysning skinner tilbage med den farve deres nethinde har, gul, blå, grøn eller andre farve nuancer.
 • Katten kan se lys, der er 6 gange svagere, end det menneskelige øje opfatter.
 • Det samme gælder hunden, men ikke i samme grad som katten.

Nærsyn og langsyn

 • Hunde og katte har et dårligere nærsyn end mennesker.
 • Hundens og kattens syn er bedst, når det gælder objekter, der bevæger sig, i modsætning til stillestående objekter.
 • Undersøgelser har vist, at nogle hunde kan se et objekt, der bevæger sig på 8-900 meters afstand, men kun på 500 meters afstand, når objektet står stille.
 • Menneskets øje er også mere følsomt for objekter, der bevæger sig.

Syns Felt

 • Hunden og katten kan se 150 grader til siderne.
 • Hesten kan se 350 grader, fordi deres øjne er placeret på siden af hovedet, i modsætning til hos hunden og katten. 
 • Hesten er derfor i stand til at se evt. angribende dyr på lang afstand på grund af det meget større synsfelt.
 • Menneskets øjne er placeret foran i hovedet, og det giver os et meget mindre synsfelt.

Binokulært Syn

 • Binokulært syn, hvor et objekt kan ses tredimensionalt, opnås hvor synsfeltet i de to øjne overlapper hinanden.
 • I det binokulære synsfelt opnås en dybde i billedet, og billedet står mere skarpt.
 • Hunde og katte har et binokulært syn, men ikke så meget som hos mennesket.
 • Mennesket har et binokulært syn på 120 grader.
 • Hunde og katte har et binokulært syn på 85 grader.
 • Hesten har et binokulært syn på 65 grader.
 • Ønsker du vejledning om en øjensygdom kan du kontakte øjendyrlægen på Tlf. 86 28 27 88 eller udfyld her