Aarhus Dyrehospitals øjenafdeling

Grå Stær
Arvelig Cataract 

Cataract

Cataract er en af de arvelige øjensygdomme, der optræder i mange racer, og hvor en bekæmpelse er sat i gang i et samarbejde mellem DKK, specialklubber, opdrættere og Den Danske Dyrlægeforenings panel.

Hvad er Cataract 

Cataract er det græske navn for en uklarhed i øjets linse.
Linsen er placeret lige bag pupillen og regnbuehinden, og en normal linse er glasklar og gennemskinnelig.
Linsen hjælper med at bryde lysets stråler og dermed danne et skarpt billede.
Ved cataract findes en mindre eller større uklarhed i linsen, som forhindrer lysets adgang.
Uklarheden kan være placeret forskellige steder i linsen, og det er netop placeringen, der kan være afgørende for, om det pågældende tilfælde bedømmes som en arvelig cataract.
Cataract kan optræde i det ene øje, men ses oftest i begge øjne, og udviklingen af cataracten varierer ofte meget.

Hvordan påvirkes synet ?

I nogle tilfælde er der kun tale om ganske små uklarheder i linsen. De kan være stationære eller udvikler kun sig meget langsomt og når aldrig et sådant omfang, at hunden har synsbesvær.


Golden Retreiver, 1 år med en typisk arvelig cataract. Billedet viser en posterior polar subkapsulær cataract. En cataract, der er placeret bag til i linsens pol og under linsekapslen. cataracten ligner et omvendt Y.


Golden retriver, 18 måneder med en typisk arvelig cataract. Billedet viser en posterior polar subkapsulær cataract. En cataract, der er placeret bag til i linsens pol og under linsekapslen. cataracten ligner et omvendt Y.

I andre tilfælde modnes en cataract meget hurtigt, og linsen bliver totalt uklar og mælkehvid. Det medfører, at hunden bliver blind på det ene eller begge øjne.


Golden Retreiver, 2 år
En fuldmoden cataract


Miniature Puddel, 5 år.
En sekundær cataract er udviklet som følge af sygdommen PRA.

Cataract kan hos nogle racer optræde som en sekundær øjensygdom, opstået som følge af, at den primære sygdom er Progressiv Retina Atrofi (PRA).
Cataract forårsager ingen smerte.


Hvordan opstår cataract ?

Der findes mange årsager til cataract. Kraftig vold mod øjet, stofskifteforstyrrelser, sukkersyge, infektioner, forgiftninger, radioaktiv stråling og andre sygdomme i øjet, som f.eks. PRA og betændelse i regnbuehinden.


Retreiverbl., 10 år med diabetes.
En fuldmoden cataract på begge øjne er udviklet i løbet af kort tid.

En hyppig årsag til cataract er en medfødt arvelig fejl. 


Hvornår opstår cataract ?

Cataract kan opstå på et hvilket som helst tidspunkt i livsforløbet.
I enkelte tilfælde er den arvelige cataract medfødt, men optræder hyppigst i de første år af hundens liv.


Dværg Schnauzer, 5 mdr.
En cataract, der endnu kun omfatter linseskærmen.

Hos ældre hunde kan ses den såkaldte senile cataract. 
I nogle tilfælde kan en cataract være forårsaget af PRA.
Hos alle ældre hunde ses en gråblå uklarhed af linsen, en såkaldt senil linsesclerose, der ofte forveksles med cataract.
Ved linsesclerose er der tale om en normal fysiologisk udvikling, der sjældent er årsag til nedsat syn hos hunden.


Hest, 20 år med linsesclerose.
Linse er diffus gråblålig uklar.

Hvilke racer har arvelig cataract ?

Arvelig cataract er fundet hos mange racer her i landet, bl.a. hos Afghansk Mynde, Amerikansk Cockerspaniel, Boston Terrier, Engelsk Cocker Spaniel, Dværg- og Mellempudel, Retrieverracerne, Alaskan Malamute,Welsh Corgi, Dobermann, Rottweiler, Gravhunde, Tibetansk Terrier, Samojedhund, Siberian Husky og flere andre racer er under mistanke.


Hvordan nedarves cataract ?

Arvegangen er kendt hos flere racer, hvor der er tale om en simpel recessiv (vigende) nedarvning, medens arvegangen hos andre racer anses for at være dominant med forskellig gennemslagskraft (penetration). Hos mange racer er arvegangen ukendt.

Hvordan afgøres om en hund har cataract ?

En dyrlæge, der er medlem af Den Danske Dyrlægeforenings øjenpanel, foretager en undersøgelse af alle øjets afsnit.
Denne undersøgelse er smertefri. Inden undersøgelsen dryppes øjnene for at udvide pupillen, hvorved hele linsen og øjets baggrund kan ses.
De indre dele af øjet og øjets baggrund undersøges med et oftalmoskop og med speciel henblik på linsen benyttes et biomikroskop (spaltelampe), hvorved selv små uklarheder i linsen kan ses, og placeringen af disse kan afgøres.


Øjendyrlægen bruger et biomikroskob/Spaltelampe til at undersøge linsen.
Biomikroskobet giver en forstørrelse på 10-25 x.


Stregtegningen viser det tværsnit af linsen, som dyrlægen ser ved brug af spaltelampen i biomikroskobet.

Er der tale om en arvelig cataract ?

De fleste tilfælde af arvelig cataract skal opfylde følgende krav:

  • Cataracten er for den pågældende race placeret et typisk sted.
  • Cataracten forekommer i begge øjne.
  • Cataracten udvikler sig med tiden, i nogle tilfælde meget langsomt.
  • Cataract optræder hos racen med en stigende frekvens.

I de fleste tilfælde kan det med sikkerhed afgøres, om der er tale om et tilfælde af arvelig cataract.
Vanskeligere er det, hvis uklarheden i linsen er meget lille, eller har en for den pågældende race usædvanlig placering.
Undersøgelse af forældre og afkom kan være nødvendig for at afgøre, om der er tale om en arvelig cataract.


Bekæmpelse 

Når arvelig cataract optræder i en race, er det vigtigt at alle opdrættere medvirker i bekæmpelsen af denne alvorlige øjensygdom.
Derfor bør hunde, der ingår i avlen, øjenundersøges i 1 års alderen og for hanhundes vedkommende hvert år og tævehunde før hver parring.
Mange raceklubber har gjort øjenundersøgelsen obligatorisk, og det har betydet, at i mange racer er antallet af tilfælde af cataract nedbragt væsentligt.


Behandling


Fransk Bulldog, 5 år.
Total moden cataract.

En moden cataract medfører blindhed, og der findes ingen medicinsk behandling.
En operation for cataract kan gengive hunden synet.
Såfremt cataract ikke optræder sammen med sygdomme i nethinden eller andre alvorlige øjensygdomme, er det den enkelte ejer der sammen med dyrlægen afgør, om man vil give hunden synet igen ved en operation.

Ønsker du vejledning om en øjensygdom kan du kontakte øjendyrlægen på Tlf. 86 28 27 88 eller udfyld her