Aarhus Dyrehospitals øjenafdeling

Collie Eye Anomaly (CEA)
CEA/CH/Colobom


Øjets baggrund.
N: Mørkt Tapet. L: Lysende Tapet. P: Synsnervens indmunding i nethinden, Papillen. A og V: Nethindens blodårer forgrener sig ud i nethinden. C: Centralt område i nethinden.

Collie Eye Anomali er en arvelig sygdom i nethinde og senehinde, der forekommer hos alle collie racer, Lang- og Korthåret Collie, Shetland Sheepdog, Border Collie og Australsk hyrdehund. 
I England er sygdommen endvidere påvist hos Lancashire Heeler.
CEA kan optræde i to former:
 1. Chorio-retinal Dysplasi (CH)
 2. Colobom (synsnervebrok eller senehindebrok).

Chorio-retinal Dysplasi

 • Mangelfuld udvikling i årehinden og i den overliggende nethinde i et område i den bagerste del af øjet, tæt på synsnervens indmunding.
 • Chorio-retinal Dysplasi kan give anledning til nedsættelse af synet, men 80-90 % af hundene har ingen synsproblemer.


Collie, 1 år med Chorioretinal Dysplasi.
Til venstre for synsnervens papil er det et blegt og lidt uklart område, hvor nethindens lysende tapet mangler. Blodårerne i den bagved liggende årehinde kan ses. Blodårerne over synsnerven er mere snoede end i et normalt øje.

 Colobom: 

 • En mere omfattende fejludvikling af senehinden, hvor der mangler dele af senehinden og derfor opstår der et ”brok” hvorigennem nethinde og blodkar presses ud. 

 • Man taler om et delvist eller totalt synsnervebrok, og sygdommen kan give anledning til mere alvorlige komplikationer, blødninger i øjet, nethindeløsning og blindhed.


Collie, 6 måneder. et stort colobom, et dybt brok i synsnervens papil, som følge af en udposning bagud i senehinden.
I venstre side af colobomet dykker blodårerne ud over kanten af colobomet.


Shetland Sheepdog, 2 år, med en nethindeløsning. Pupillen er helt udvidet og nethinden med blodårer ses lige bag linsen.

 • Hundene kan undersøges af et medlem af Den Danske Dyrlægeforenings panel fra 6 ugers alderen.
 • I op mod 30 % af tilfældene kan lette forandringer (CH) ”forsvinde” igen.
  Dette kaldes ”go-normal” fænomenet. 
  Det skyldes, at der vokser pigmentholdige celler ind over det ramte område, der herved dækkes, når hvalpen bliver ældre.
 • Derfor bør hvalpene ikke være ældre end 10 uger ved undersøgelsen.
 • En nyere stor svensk undersøgelse (over 8000 Collier) har vist, at en stor del af Colliehundene har CH, i Sverige op mod 70 % af Collierne. 
  I Danmark skønnes hyppigheden at være omkring 40 % hos Collie og Shetland Sheepdog.
 • Colobom optræder heldigvis ikke så hyppigt, i Danmark regner man med at ca. 5 % af Collie's og Shetland Sheepdog er ramt.

Arvelighed 

 • Ophthalmologer har oprindelig haft opfattelsen af, at arvegangen var autosomal, simpel recessiv/ simpel vigende som f.eks. ved PRA.
 • De nyere svenske undersøgelser peger imidlertid på, at sygdommene nedarves med en polygenetisk arvegang.
 • Det betyder, at flere gener er involveret i sygdommen, ligesom det er kendt fra andre sygdomme, f.eks. hofteledsdysplasi (HD).

Behandling

 • Der findes ingen behandling.

Bekæmpelse

 • Avlsmæssigt anbefales i dag, at der principielt avles med de ”bedste” dyr.
 • Der bør ikke avles med hunde der har colobom, nethindeløsning eller blødning i øjet.
 • Ved avl med hunde med CH bør man tilstræbe avl på individer, der kun har sygdommen i let grad.
 • Hunde med en let grad af CEA kan dog avle hvalpe med svær grad af CEA.
 • Ønsker du vejledning om en øjensygdom kan du kontakte øjendyrlægen på Tlf. 86 28 27 88 eller udfyld her